WAR SAVE ME gives us a raw, both alienating and poetic insight into the thoughts of P, a restless homeless man. As he roams the city in search of ways to function, he starts to long for the clarity and clean purpose of war.

A war rages inside the head of P., a homeless drifter who only finds peace in his fantasy.

Portraits of homeless people are plentiful. But what does their inner world look like? This feature film grants us a raw, cinematic glimpse into P.’s twisted thoughts. His restless wanderings through the city and the hustle and bustle of the night shelter make him long for the clarity and purpose of war. Because in real life, boredom and tension always go hand in hand. No clichés or imperative storyline, but a gritty slice of lifeexposing inconvenient and invisible aspects of our society.

----------------------------------------------

Het is oorlog in het hoofd van P., een dakloze zwerver die in alleen in zijn fantasie de rust vindt.

Portretten van daklozen zijn er al veel. Maar hoe zou hun binnenwereld eruitzien? Deze fictiefilm gunt ons een rauwe, filmische blik in de gedachtekronkels van P. Zijn rusteloze zwerftochten door de stad en de hectiek van de nachtopvang doen hem verlangen naar de duidelijkheid en doelgerichtheid van oorlog. Want in het echt gaan verveling en spanning steeds hand in hand. Geen clichés of een dwingende verhaallijn, maar een ruwe slice of life die het ongemak en het onzichtbare van onze samenleving tevoorschijn haalt.
War Save Me
Official selection short film NFF 2020
Language: Dutch 
Year: 2019
Runtime: 40 min
Director: Jelmer Wristers Director of Photography: Jelle Dijkstra Production Design: Marieke van den Bosch Production Company: Rots Filmwerk
Producer: Esther Rots Line Producer: Merel Blom
Stars: Aminata Demba, Sergio Hasselbaink, Krisjan Schellingerhout