While Europe rushes towards an uncertain future amidst loud protests, a man loses his memory after a robbery. Confused and with nothing to hang on to, he breaks out of his helpless state by taking a drastic decision. He leaves home and sets off on a curious odyssey. Guided by confrontational, tragicomic and hopeful meetings, he struggles to get to grips with himself and the future.
This first feature by Fiona Tan, who wrote the script with film critic Jonathan Romney, unfolds as an epic film poem, with a strong European cast. The fiction, captured in powerful set pieces, is interspersed with raw news footage of riots in European cities and short interviews about hope and desire. This not only reveals Tan’s background in the visual arts but also her experience as a director of documentaries. The meanderings of a man with no memory form the common thread in an associative, complex whole in which reality and imagination, symbolism and dreamt possibilities come seamlessly together. A form of disorientation that invites us to philosophise on opportunities and choices, on identity, history and our place in the world. "The future is a tale told by an idiot", as our wandering hero unexpectedly recalls at one point.
Will he end up in rags, or a sharp suit? Can he start afresh? Leaving an airport, he steps into a waiting taxi that takes him to a deserted lot. "What now?" he asks. The driver says nothing.

----------------------------------------

Terwijl Europa onder luidruchtig protest naar een onbekende toekomst snelt, verliest een man bij een overval zijn geheugen. Verward en zonder houvast doorbreekt hij zijn machteloosheid met een drastisch besluit. Hij verlaat huis en haard en begint aan een wonderlijke zwerftocht. Geleid door confronterende, tragikomische en hoopgevende ontmoetingen probeert hij greep te krijgen op zichzelf en de toekomst.
Deze eerste speelfilm van Fiona Tan, die het script schreef samen met de filmcriticus Jonathan Romney, ontvouwt zich als een episch filmgedicht met een sterke Europese rolbezetting. De in krachtige ensceneringen gevangen fictie wordt afgewisseld met rauwe journaalopnamen van rellen in Europese steden en korte interviews over hoop en verlangen. Het verraadt niet alleen Tans achtergrond als beeldend kunstenaar, maar ook haar ervaring als regisseur van enkele documentaires. De dwaaltocht van de man zonder geheugen is de rode draad in een associatief en complex geheel waarin realiteit en verbeelding, symboliek en gedroomde mogelijkheden naadloos op elkaar aansluiten. Een vorm van desoriëntatie die uitnodigt tot filosoferen over mogelijkheden en keuzes, over identiteit, geschiedenis en onze plaats in de wereld. "De toekomst is het verzinsel van een waanzinnige", zoals onze dolende held zich onverwachts herinnert.
Zal hij eindigen in lompen of in een pak? Kan hij opnieuw beginnen? Bij het verlaten van een vliegveld stapt hij in de gereedstaande taxi. De rit voert naar een verlaten terrein. "Hoe ga ik verder?", vraagt hij. De chauffeur zwijgt.
 

History’s Future          
International Film Festival Rotterdam- Tiger Competition 2016
Galway Film Fleadh
Melbourne ACMI
Brisbane Australian Cinematheque
Edinburgh International Film Festival
Jeonju- South Korea - in competition
Vilnius International Film Festival
Lux Film Fest

Languages: English, French, German, Dutch, Spanish, Greek, Portugese
Year: 2016
Runtime: 95 minutes
Director: Fiona Tan
Director of Photography: Vladas Naudzius
Art Director: Patty Groot Bluemink
1st Assistant Art Director: Marieke van den Bosch
Production Company: Family Affair Films
Line Producer: Olivia van Leeuwen
Stars: Mark O’Halloran, Denis Lavant, Anne Consigny, Rifka Lodeizen